FPoke - File Poke
File PokePuritanulo
Magyar Esperanto British

Magyar
Program letöltése (147k, Ver:1.2, )

Az FPoke parancssori program, ami bináris bájtsorozatot képes beíni egy fájl tetszőleges címére.

  Használat: fpoke.exe [--debug] [--create] filePath [--offset:[+-]hex] hexAddr hexByte1[ ]hexByte2 ... hexByteN
  Pl. fpoke --create crlf.txt 00 0D 0A  - törli vagy újra írja a crlf.txt nevű fájlt
                       és CR/LF karaktereket ír bele a 0. bájttól.
    fpoke --create empty.txt      - üres fájl hoz létre
  


Esperanto
Elŝutu programon (147k, Ver:1.2, exe+C programo)

FPoke estas komandprogramo, kiu skribas serion da okbitoj en dozieron ĉe definita pozicio.

  Uzo: fpoke.exe [--debug] [--create] filePath [--offset:[+-]hex] hexAddr hexByte1[ ]hexByte2 ... hexByteN
  Ekzampoj:
    fpoke --create crlf.txt 00 0D 0A   - purgas aŭ kreas dozieron crlf.txt kaj skribas CR/LF en la dozieron.
    fpoke --create empty.txt       - kreas malplenan dozieron
  


British
Download the program (147k, Ver:1.2, exe+c source)

FPoke is a command line program that writes a serial of binary bytes into a file at a position.

  Usage: fpoke.exe [--debug] [--create] filePath [--offset:[+-]hex] hexAddr hexByte1[ ]hexByte2 ... hexByteN
  E.g. fpoke --create crlf.txt 00 0D 0A  - clears or creates file crlf.txt and puts CR/LF into it.
     fpoke --create empty.txt      - creates an empty file
  


Source

//---------------------------------------------------------------------------------
// fpoke.exe file addr byte1 byte2 ... byteN - put bytes into file at a position 
//---------------------------------------------------------------------------------
// Sar, 2006-04-04 V1.2 
// Compiles: gcc -mno-cygwin fpoke.c -o fpoke.exe

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char* argv[])
{
  FILE *file;
  int i, debug;
  unsigned long addr;
  unsigned long offset = 0;
  unsigned int byte;
  char *bp;
  char dummy[3];

  // Check the minimal number of parameters
  if( argc==1 ){
   printf("fpoke - puts a number of bytes into a file at a position\n");
   printf("Usage: fpoke.exe [--debug] [--create] filePath [--offset:[+-]hex] hexAddr hexByte1[ ]hexByte2 ... hexByteN\n" );
   printf("(Sar, 2006-04-04 V1.2)\n");
   exit(1);
  }

  // init 
  debug = 0;
  i=1;

  // Check if debug mode
  if( 0==strcmp(argv[i], "--debug" ) ){
   debug = 1;
   ++i;
   if( i>=argc ){
    printf("Warning: No file name\n" );
    exit(1);
   } 
  }
  if( debug ) printf("fpoke.exe started!\n" );


  // Check file creation needed
  if( 0==strcmp(argv[i], "--create" ) ){
   ++i;

   // Check if file name exists
   if( i>=argc ){
    printf("Warning: No file name\n" );
    exit(1);
   } 
   
   if( debug ) printf("(Re)creating file \"%s\"\n", argv[i] );
   file = fopen(argv[i], "wb");
   if( file == NULL) {
    printf("Error: Can not (re)create file \"%s\"\n", argv[i] );
    exit(1);
   }
   fclose(file);
  }  file = fopen(argv[i], "rb+");
  if( file == NULL) {
   printf("Error: Can not find file \"%s\"\n", argv[i] );
   exit(1);
  }
  ++i;


  // Check offset
  if( 0==memcmp(argv[i], "--offset:+", 10 ) ){
   if( 1 != sscanf(argv[i]+10, "%lx", &offset) ){
    printf("Error: Can not read hexa offset \"%s\"\n", argv[i] );
    fclose(file);
    exit(1);
   }
   if( debug ) printf("Offset: +%08lX\n", offset );
   ++i;
  }

  if( 0==memcmp(argv[i], "--offset:-", 10 ) ){

   if( 1 != sscanf(argv[i]+10, "%lx", &offset) ){
    printf("Error: Can not read hexa offset \"%s\"\n", argv[i] );
    fclose(file);
    exit(1);
   }
   offset = - offset;
   if( debug ) printf("Offset: -%08lX (%08lX)\n", -offset, offset );
   ++i;
  }
  if( 0==memcmp(argv[i], "--offset:", 9 ) ){
   if( 1 != sscanf(argv[i]+9, "%lx", &offset) ){
    printf("Error: Can not read hexa offset \"%s\"\n", argv[i] );
    fclose(file);
    exit(1);
   }
   if( debug ) printf("Offset: +%08lX\n", offset );
   ++i;
  }

  // Check address
  if( i>=argc ){
   printf("Warning: No hexAddr\n" );
   fclose(file);
   exit(0);
  } 
  if( 1 != sscanf(argv[i], "%lx", &addr) ){
   printf("Error: Can not read hexa address \"%s\"\n", argv[i] );
   fclose(file);
   exit(1);
  }
  ++i;
  if( debug ) printf("hexAddr: %08lX (%08lX)\n", addr, addr+offset );


  // poke all bytes 
  if( i>=argc ){
   printf("Warning: No hexByte\n" );
   fclose(file);
   exit(0);
  } 
  for( ; i<argc; i++, addr++ ){

   bp = argv[i];

   while( *bp ){

    dummy[0] = *bp++;
    dummy[1] = 0;
    if( *bp ) dummy[1] = *bp++;
    dummy[2] = 0;

    if( 1 != sscanf(dummy, "%x", &byte) ){
     printf("Error: Can not read hexa byte \"%s\"\n", dummy);
     fclose(file);
     exit(1);
    }
  
    if( fseek( file, addr + offset, SEEK_SET) ){
     printf("Error: Can not seek file position\n" );
     fclose(file);
     exit(1);
    }
    if( debug ) printf("Poke hexAddr: %08lX (%08lX) -> hexByte: %02X\n", addr, addr+offset, byte&0xFF );
    fputc( (char) byte, file);
   }
  }

  fclose(file);

  if( debug ) printf("fpoke.exe ended!\n" );
  exit(0);
}
// End of fpoke.c